Enneagrammet

Et unikt verktøy for selvinnsikt

Enneagrammet som vekstverktøy

Enneagrammet er et verktøy for personlig vekst og utvikling. Det beskriver ni personlighetstyper, hver med sine egne reaksjonsmønstre. Å bli kjent med disse typene kan øke ditt handlingsrom og valgmuligheter, og dermed bidra til større frihet.

«Mellom stimuli og respons er det et rom. ​

I rommet er kraft til å velge vår respons. ​

I vår respons er muligheten for vekst og frihet.»

 

– Victor Frankl

Hva skiller enneagrammet fra gestaltterapien?

Gestaltterapi fokuserer på helheten av følelser, tanker og kroppslige opplevelser, og at vi blir til den vi er i enhver unike relasjon. Enneagrammet har en annen tilnærming, der vi utforsker ni personlighetstyper. Denne tilnærmingen gir innsikt i individuelle reaksjonsmønstre og bidrar til personlig vekst på en måte som er forskjellig fra gestaltterapi.

Illustrasjon

Enneagrammet og gestaltterapi

Selv om enneagrammet og gestaltterapi har forskjellige utgangspunkt, finner vi mange sammenfallende vekstveier. Ved å kombinere disse metodene kan vi oppnå en dypere forståelse av oss selv og våre interaksjoner med verden​​.

 

Les gjerne mer om enneagrammet her

Kurs og veiledning

Jeg tilbyr kursing, individuell veiledning og par-/gruppeveiledning i Enneagrammet, der vi utforsker din type for å styrke din bevissthet om egne styrker og fallgruver. Dette er en vei til økt selvinnsikt og personlig utvikling, og kan styrke dine personlige relasjoner.

La oss utforske din personlighet

Er du nysgjerrig på hva enneagrammet kan avdekke om deg? Ønsker du å bestille en veiledningstime? Ta kontakt for å begynne en reise som kan lede til personlig forandring og vekst.

Bestill time til enneagram-veiledning