Personvern og cookies

Behandling av personopplysninger hos Vita Gestaltterapi

Vita Gestaltterapi (org.nr. 912 370 283), ved Ingunn Eidem, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

 

Virksomheten er behandlingsansvarlig for:

Klienter.

Kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

 

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Registrere nye klienter
 • Føre journal i forbindelse med konsultasjoner
 • Fakturering
 • Kursvirksomhet

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsnummer
 • Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og adresse
 • Opplysninger om fastlege

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å overholde avtalen med klienter.
 • Eksplisitt samtykke.
 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold
 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesserivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke
 • Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger.
 • Endre sine personopplysninger.
 • Be om sletting av sine personopplysninger.
 • Avslutte avtaleforholdet

Lagringstid for personopplysninger

 

Virksomheten er underlagt helsepersonelloven. Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle lovkravet. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

 

Overføring av personopplysninger

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den

registrerte.

 

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

 • Vista Print nettside
 • Fiken regnskapsprogram for fakturering
 • Easy Practice journalsystem

Bruk av informasjonskapsler

Virksomheten benytter nettsideleverandøren Vistaprint, som har egne innstillinger for informasjonskapsler.

 

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

 

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på epost vitagestalt@gmail.com eller telefon +47 41 43 32 12.

Til hovdesiden